W. van der Zwan BV - automatendraaiwerk

  Zoeken op de Site

 

Wij gebruiken cookies om te kijken of we onze site kunnen verbeteren.

  Extra bewerkingen 
 
 (intern en extern) 

 Voor het nabewerken van onze draaidelen, (gezaagde) blokken materiaal, en eventueel door U aan te leveren delen, beschikken wij bijvoorbeeld over diverse boor- en freesmachines, zowel horizontaal als verticaal, een tapmachine, en een 'triltrommel' tbv. 'glijslijpen'. 

 Draden vanaf M1,6 tot M16. spiebanen, schroevendraaier sleuven, natuurlijk afbramen en afpunten van de afsteekzijde. Allemaal vanzelfsprekend. Voor 'moeilijker' werk hebben wij ook een CNC boor-tapcentrum 

Ook deze machine is ingericht voor seriewerk. Een palletwisselaar (draaitafel, binnen een paar seconde is de machine aan de volgende lading produktjes bezig) en 10 gereedschappen geven een indicatie van de mogelijkheden. 

Andere produkten die op deze machine gemaakt zijn: opsluitplaatjes en blokjes 

Mogelijkheden:  

Boren tot 24 mm (staal) 
tappen tot M16 (staal) 
draadfrezen  
frezen van spiebanen en sleutelvlakken 

Netto opspancapaciteit ca. 50 kg (beide tafels samen) Hoewel onze belangrijkste bezigheid puur produktie draaiwerk is, kunnen wij ook onderdelen samenbouwen. Naast door onszelf gemaakte onderdelen kunnen in de samenstellingen ook door de klant aangeleverde onderdelen en ingekochte onderdelen gebruikt worden. 

Voorbeelden van samenstellingen: Water-vernevelaars, samengestelde boutjes en een 'release'  voor de lijn waar deltavliegers mee omhoog gelierd worden. 

Hiervoor beschikken wij over een montage werkbank, met een klein handpersje. 

Omdat wij vinden dat een specialist pas echt specialist is als hij zicht tot zijn specialisme beperkt, beperken wij onszelf tot draaien. Andere, aanvullende bewerkingen waardoor een produkt een PRODUKT wordt kunnen wij, in samenwerking met andere specialisten, voor U verzorgen. 

 Voorbeelden van aanvullende bewerkingen die wij laten doen om ons draaiwerk "klantklaar" te krijgen: 

Oppervlakte lagen : 
Anodiseren, chromateren, electrolytisch en chemisch nikkel, chemisch hardnikkel, verzilveren, verzinken, chemisch zwarten. 

Thermische behandelingen: 
Inzetharden, carbonitreren, teniferen, ionitreren, QPQ. 

Verspanende bewerkingen: 
Vlakslijpen, rondslijpen, centerloos slijpen. 

Vervormende bewerkingen: 
Buigen, strekken 

Chemisch:  
Beitsen,  passiveren